Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 8/1-2024
 
Tilstede: Steen (referent) Jørgen, Søren, Kim, Lone. (Rudi stoppet den 2/1-24).
 
Afbud: Natasja.
 
 
Pkt. 1 – Godkendelse af referatet fra sidste b-møde.
 
Pkt. 2 – Gennemgang af beslutningsreferat.
 
Pkt. 3 – Gennemgang af områderne.

 
Søren (blok 28-38 – legepladsen)Ok.
 
Jørgen (blok 12-16 – grønne områder) Ok.
 
Kim:(blok18-26 – højhuset) Ok.
 
Rudi:(Glamsbjergvej) (stoppet den 2/1-24).
 
Steen:
 
Flyttelejligheder:
 
Tårnby Torv 1, 3. E – 1 rum – indflytning den 1/2-2024.
Glamsbjergvej 1 A, st. tv. - 1 rum – indflytning den 1/2-2024.
 
 
Carporte, PT er der skrevet 8 op til plads ved blok 2-10, 1 ledig ved vuggestuen
9 til garager på Glamsbjergvej.
 
Der er 2 ledige pladser til cykel eller knallert (udendørs) ved carportene ved vuggestuen.
 
 
Pkt. 4 – Gennemgang af indkommen post
 
1. AAB, informerer nr. 61 – Nyt lys med velkendt leverandør.
 
2. AAB, informerer nr. 63 – HR mellem jul og nytår.
 
3. Brev fra Reneksperterne angående 3 mdr. opbevaring (henvendes til AAB).
 
4. Brev fra beboer angående information om minihelhedsplanen og skader på presenningen på Glamsbjergvej (besvaret af bestyrelsen).
 
5. Brev fra beboer angående bustransport til medlemsmødet på Korsvejens Skole. (Brevet sendt videre til AAB).
 
6. Brev til beboer angående klager over at beboeren brugte 2 pladser til bil selvom beboeren havde carport. (er ordnet efterfølgende).
 
Pkt. 5 – Gennemgang af nye og kørende sager

1. AAB, referatet og behandlingen af ekstra tagetage på Repræsentantskabsmødet bliver taget op under beretning på næste medlemsmøde den 6. februar 2024.
 
2. AAB, 2 tilbud på ny presenning på taget af Glamsbjergvej er sendt til behandling i AAB.
 
3. AAB, ekstra gebyr på aflysning af renovering af lejlighed er sendt til AAB.
 
4. Forureningsundersøgelse af Tårnby Torv 1 bliver udført igen da papirerne ikke stemte.
 
5. Materialet til det kommende medlemsmøde blev gennemgået.
 
 
Pkt. 6 – Regnskab.
 
Afventer.
 
 
Pkt. 7 – DV-plan.
 
DV-plan godkendt.
 
Nogle af projekterne på dv-planen i 2024.
 
Maler: Kælderhalse.
Maler: Hegn og stolper.
Tømrer/Maler: Vindskeder på Garagen på Glamsbjergvej.
Legeplads: Eftersyn. (er foretaget). Reparation er startet.
Opførelse af bygning til affaldssorterings containere. (Vi afventer til efter planer fra kommunen angående sorteringsantal og mulig plads til maskiner i forbindelse med udførelse af minihelhedsplanen).
Belægning/asfalt. (Vi afventer til efter minihelhedsplanen er udført).
 
 
Pkt. 8 – Næste b-møde og kontortid.

B-møde og kontortid mandag den 5/2-24. kl. 17,00 på kontoret
AAB afdeling 113 | | | Tlf.: 32514276