Der er anskaffet en hjertestarter til afdelingen

Den er placeret på vaskeriets gavl
AAB afdeling 113 | | | Tlf.: 32514276